Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 99,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. září 2013