Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. července 2013 do 17.00 hod.