Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1233 kHz/10 kW se lhůtou pro doručení žádostí 11. října 2012 do 17.00 hod.