Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice-hotel 106,8 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 9. srpna 2012 do 17.00 hod.