Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Liberec-Vratislavice 90,3 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 2. srpna 2012 do 17.00 hod.