Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Doubravka 94,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 21. června 2012 do 17.00 hod.