Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava-město 99,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. května 2012 do 17.00 hod.