Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice-Polabiny 104,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 29. března 2012 do 17.00 hod.