Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW se lhůtou pro doručení žádostí 9. března 2012 do 17.00 hod.