Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 24. ledna 2012 do 17.00 hod.