Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava-město 90,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 10. ledna 2012 do 17.00 hod.