Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Teplice-město 92,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 8. prosince 2011 do 17.00 hod.