Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 94,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 24. listopadu 2011 do 17.00 hod.