Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 92,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 10. listopadu 2011 do 17.00 hod.