Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-OC Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí 29. července 2011 do 17.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 29. července 2011 do 17.00 hod.
spisová značka: 2011/394/CUN
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Praha-OC Chodov 107,9 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 14°29'13"E / 50°02'15"N
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°36'51"E / 49°09'40"N
Černice 87,8 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 13°24'58"E / 49°41'01"N
Troubsko 95,9 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°30'41"E / 49°10'34"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemským signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech:

Praha-OC Chodov 107,9 MHz/50 W - 234 906 obyvatel
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W - 239 472 obyvatel
Černice 87,8 MHz/50 W - 110 371 obyvatel
Troubsko 95,9 MHz/50 W - 136 784 obyvatel

V Praze dne 3. května 2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání