Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím kmitočtové sítě pozemních vysílačů se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W se lhůtou pro doručení žádosti do 18. května 2009 do 19.00 hod.