Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě Brno-Kohoutovice 105,1 MHz/500 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 4. září 2008 do 19.00 hod.