Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Most-Široký vrch 107,9 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí 2. září 2008 do 19.00 hod.