Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Rudný 99,4 MHz/800 W a lhůtou pro doručení žádostí 5. srpna 2008 do 19.00 hod.