Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě Jihlava-Hosov 101,1 MHz/250 W sp.zn. 2008/147/zab se lhůtou pro doručení žádostí 3. března 2008 do 19.00 hod.