Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-centrum 97,5 MHz/100 W a lhůtou pro doručení žádostí 3. března 2008 do 19.00 hod.