Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Liberec-ZOO 93,3 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 28. prosince 2007 do 19.00 hod.