Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-Jinonice 102,9 MHz/100 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 31. května 2007 do 16.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 31.  května 2007 do 16.00 hod.
spisová značka: 2007/277/zab
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Praha-Jinonice 102,9 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 14E2131 / 50N0331
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí části Prahy.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 80 tisíc obyvatel.
V Praze dne 12. dubna 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání