Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-Jinonice 102,9 MHz/100 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 31. května 2007 do 16.00 hod.

Věc: nařízení konání veřejného slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-Jinonice 102,9 MHz/100 W.

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasové vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-Jinonice 102,9 MHz/100 W. Veřejné slyšení se koná dne 9. října 2007. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla Termín konání veřejného slyšení
MAX LOYD, s.r.o. Info DJ Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 9. října 2007
v 13.30 hod.
M.I.B. production service s.r.o. Jazz FM Papírenská 1/180, 166 11 Praha 6 9. října 2007
v 13.30 hod.
LONDA spol. s r.o. RockZone 105,9 Křemencova 4, 110 00 Praha 1 - Nové Město 9. října 2007
v 13.30 hod.
ČERNÁ HORA - MEDIA s.r.o. Radio Černá Hora Jihoslovanská 36, 541 01 Trutnov 9. října 2007
v 13.30 hod.
dada media s.r.o. Limonádové RadiJO Branišovská 187/16, 140 00 Praha 4 9. října 2007
v 13.30 hod.
V Praze dne 3. září 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání