Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Praha-Zelený Pruh 90,7 MHz/100 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 31. května 2007 do 18.00 hod.