Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě České Budějovice 101,2 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 22. ledna 2007 do 16.00 hod.