Výsledek studie mediální gramotnosti populace do 15 let v ČR (2021)

Studie s odstupem dalších pěti let navazuje na předcházející, obdobné výzkumy. Závěry studie tak přinášejí nejen aktuální data, ale nabízejí i srovnání se stavem před pěti a deseti lety.

Jako zpracovatel studie byla tentokrát vybrána Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním konceptualizačním rámcem rozsáhlého fenoménu mediální gramotnosti je v této studii pětisložkové pojetí mediální gramotnosti, jak je naformuloval Renée Hobbs.

Výzkum byl proveden metodou ohniskových skupin s tím, že skupiny byly sestavovány podle věku (předškoláci, mladší školní věk, starší školní věk). Data byla sebrána během června 2021 v Praze, Olomouci, Ostravě a online. Výběr vzorku a získávání účastníků a účastnic do tohoto výzkumu zásadně ovlivnila restriktivní opatření proti šíření infekce COVID-19 platná od února do dubna, resp. května 2021. Přes tato omezení se podařilo získat vzorek dětí, který je rozmanitý nejen věkově a genderově, ale také vzhledem k charakteru bydliště (městské a venkovské), socioekonomickému statusu (děti ze zaopatřených rodin i žijící v sociálně problematických lokalitách), děti z menšinového prostředí nebo děti s různým psychickým vývojem a dispozicemi (např. ADHD).