Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost

Smyslem této televizní kampaně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo posílení rodičovské zodpovědnosti za výběr mediálních obsahů, konzumovaných dětským divákem. Spoty vznikly za podpory evropského fondu Phare v roce 2007 v Rumunsku a byly vysílány od září 2011 v České televizi, na Nově, Primě a Televizi Barrandov.

Kampaň byla součástí dlouhodobé snahy Rady zvyšovat úroveň mediální gramotnosti v České republice. Podle sociologických výzkumů z let předcházejících tomuto projektu měla téměř polovina českých dětí ve věku 4–14 let ve svém pokoji televizor, a každý druhý rodič přiznával, že se nezajímá o to, jaké pořady jeho dítě v televizi sleduje. Rada se proto rozhodla zakoupit na výše zmíněné rumunské spoty vysílací práva a textově je adaptovala na české prostředí. Spoty nazvané Půlnoc, Oslava a Metro zobrazovaly někdy až šokující projevy dětí, inspirované sledováním nevhodných televizních pořadů.

Agentura MilwardBrown, která připravila studii dopadů a účinnosti kampaně, následně potvrdila, že spoty měly na diváckou veřejnost značný dopad. Kampaň oslovila a zasáhla velkou část populace, přičemž byla hodnocena převážně pozitivně – zejména v tom smyslu, že donutila diváky více přemýšlet o tématu kampaně. Kampaň lze tedy hodnotit jako velmi úspěšný počin Rady.