HbbTV – hybridní televize

Dnešní televizní přijímače umožňují daleko více funkcí, než jen prosté sledování pořadů. Díky technologii a funkcím tzv. HbbTV může divák aktivně přijímat a užívat další funkcionality (hrát hry, nakupovat, či získat prémiový obsah). V souvislosti s tímto novým fenoménem vyvstaly otázky, zda a nakolik veřejnost zná tuto platformu, jestli ji využívá, a zda si uvědomuje i možné hrozby a rizika související s touto technologií, a to zejména při spotřebitelských rozhodnutích. Možnosti nové technologie jsou totiž využívány ve prospěch komerčních zájmů obchodníků.

Na tyto otázky poskytl odpověď sociologický výzkum, který si v roce 2018 zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Bylo zjištěno, že o HbbTV, neboli o červeném tlačítku, které umožňuje na chytré televizi aktivovat funkce a služby, které nabízejí některé televizní stanice, již někdy alespoň slyšely téměř tři čtvrtiny zkoumané populace (73 %), více než čtvrtina o této službě či funkci povědomí nemá.

S interaktivní reklamou, tedy reklamou, která umožňuje prostřednictvím tlačítka divákovi získat více informací o inzerovaném produktu, případně jej přímo zakoupit, se setkala jen čtvrtina uživatelů HbbTV a 16 % majitelů chytrých televizí. Jedná se o formát marketingové komunikace s prozatím menšinovým zaznamenáním na straně diváků a využitím v řádu jednotek procent příjemců.

Jen poměrně malý podíl televizních diváků dokáže specifikovat, v čem spočívá rozdíl mezi hybridní televizí a běžným vysíláním. HbbTV svým uživatelům slouží nejčastěji ke zpětnému sledování pořadů z televizních archivů nebo ke spouštění pořadů z interaktivního programu. Využívání nabídky hybridní televize je ovšem rozmanitější – tři čtvrtiny jejích uživatelů využívá tři nebo více z jedenácti testovaných funkcí, polovina pět nebo více funkcí.