Podúčty pro platby veřejnosti
  číslo účtu
správní poplatky 3711 - 19223001/0710
pokuty 3454 - 19223001/0710
příjmy jiné 19 - 19223001/0710


Přidělění variabilního symbolu žádosti