Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Řeší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání otázky týkající se vzdělávací a výchovné hodnoty rozhlasových a televizních pořadů?

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ovlivnit kvalitu vysílání?

Posuzování otázek, týkajících se vzdělávací a výchovné hodnoty rozhlasových a televizních pořadů, zákonem o vysílání, upraveno není a Rada tedy zasáhnout ve věci nesmí. Vzdělávací a výchovná role pořadů je řešena zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, kodexem Českého rozhlasu, zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, a kodexem České televize (tzn. normami platnými pouze pro tvorbu, výrobu a vysílání Českého rozhlasu a České televize).