Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Vymáhání odpovědí od provozovatelů

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vymáhat odpovědi od provozovatelů divákům?

Nikoliv, taková kompetence nebyla Radě zákonem udělena.