Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Týrání zvířat ve vysílání

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit, pokud je v televizním vysílání zobrazeno týrání zvířat?

Stává se, že se pisatelé stížností na Radu obracejí po zhlédnutí pořadu či reportáže, které dle jejich názoru ukazují nevhodné zacházení se zvířaty či dokonce jejich týrání, aniž by vzali v potaz, že provozovatel vysílání nebyl strůjcem takového jednání, pouze o věci informoval, byť mnohdy bulvárními prostředky. K dohledu nad dodržováním zákona o ochraně zvířat proti týrání není Rada kompetentní, Rada se věcí může zabývat pouze z hlediska zákonných ustanovení stanovených zákonem č. 231/2001 Sb. o vysílání. Proto je správní řízení z moci úřední zahájeno pouze v takovém případě, kdy bylo týrání zvířete zobrazeno takovým způsobem, že by mohlo např. ohrozit psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých.