Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Slovenština

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nějak omezit slovenštinu ve vysílání?

Radě byly opakovaně doručeny divácké stížnosti na moderátory hovořící ve slovenském jazyce, ale z hlediska Rady je rozhodující, že se nejedná o porušení zákona o vysílání – zákon totiž nestanovuje žádné povinnosti provozovatele pro vysílání pořadů výhradně v českém jazyce. Přítomnost slovenských reportérů či obecně slovenských mluvčích a přítomnost pořadů ve slovenštině ve vysílání je jev, který není zakázán ani žádným jiným zákonem.