Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Právo na odpověď

Oprávněná osoba (fyzická nebo právnická) se obrací přímo na provozovatele vysílání nebo jeho statutární orgán.

Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vysílání uveřejněno sdělení dotýkající se vaší cti, důstojnosti nebo soukromí jako fyzické osoby, případně jména nebo dobré pověsti vaší právnické osoby, máte právo požadovat po provozovateli uveřejnění odpovědi, a sice do 30 dnů od zveřejnění napadeného sdělení. Provozovatel je povinen vám ve lhůtě 8 dnů vyhovět. Neučiní-li tak, obraťte se do 15 dnů po uplynutí lhůty k zveřejnění na soud. Podrobnosti naleznete v zákoně č.231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v §§ 35–41.