Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Posuny ve vysílání

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit proti posunům ve vysílání pořadů oproti údajům uvedeným v programu?

Problematika nedodržování inzerovaných začátků pořadů leží mimo působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), neboť zákon č. 231/3001 Sb., o vysílání, se začátky pořadů inzerovanými v programech vysílání nezabývá. Vysílací časy tak nejsou pro provozovatele závazné. Řešením situace by byla novela zákona o vysílání, která by zakotvila povinnost provozovatelů dodržovat avizované začátky pořadů (ovlivnit tento proces není v možnostech Rady).