Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Koncesionářské poplatky

Musím platit koncesionářské poplatky, i když neposlouchám rozhlas/nesleduji televizi?

Placení koncesionářských poplatků je upraveno zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby Českého rozhlasu, televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize.

Dle § 3 odst. 1 a 2 je poplatníkem rozhlasového /televizního poplatku fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový /televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový /televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

Zákon tedy stanovuje jako poplatníka rozhlasového /televizního poplatku fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní rozhlasový /televizní přijímač.

Navíc je třeba zdůraznit, že současné televizní přijímače umožňují i naladění rozhlasových programů, tudíž vlastník takového televizního přijímače je současně vlastníkem rozhlasového přijímače, tudíž platby rozhlasových a televizních poplatků není možné oddělovat. Ten, kdo má televizní přijímač, je zároveň i příjemcem rozhlasového vysílání bez ohledu na to, zda jej takto využívá či nikoliv. (Za rozhlasový přijímač se považuje přenosné rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž nebo počítač s FM/DVB-T tunerem a televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo pozemní kabelové TV.)

Platba koncesionářského poplatku je tedy ze zákona vázána na vlastnictví rozhlasového a televizního přijímače, nikoli na fakt, zda držitel přijímače poslouchá rozhlasové vysílání a sleduje televizní vysílání.

Rada nedohlíží na dodržování tohoto zákonného ustanovení, stejně tak nemůže diváky od placení tohoto poplatku osvobozovat.