Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Omezení diskuse na internetových stránkách provozovatele

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit, pokud dochází k omezení diskuse na internetových stránkách provozovatele?

Dle diváckých stížností se mohou na internetových stránkách provozovatele vysílání vyskytnout informace, že možnost přispívat do diskuse na těchto stránkách je možné pouze tehdy, pokud má diskutující založen účet na Facebooku.

Zpřístupnění některých svých pořadů nebo eventuálně i celého vysílání prostřednictvím internetu spočívá jen na vůli provozovatele, neboť zákon mu takovou povinnost neukládá. Stejně tak pokud jde o zprovoznění diskuse k pořadu – provozovatel nemá stanovenou povinnost tak učinit.