Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Nespisovný a hovorový jazyk

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit proti nespisovné a hovorové češtině v rozhlasovém a televizním vysílání?

Zákon nestanovuje žádná omezení pro řečový projev účastníků vysílání, takže zazní-li z úst moderátorů hovorová či dokonce nespisovná čeština, nejedná se o prohřešek proti zákonu, kterým by se Rada mohla zabývat. Stejně tak v případě užívání cizích slov nejde o věc postižitelnou z hlediska pravomocí Rady.