Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Kvalita vysílání

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ovlivnit kvalitu vysílání?

Kvalita, respektive nekvalita vysílání, na niž si mnozí diváci stěžují, stojí zcela mimo kompetenci Rady. Rada se nezabývá dohlížením na kvalitu vysílání, nýbrž pouze na plnění zákonem daných ustanovení.