Evropská skupina regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA)

ERGA byla ustavena na základě rozhodnutí Evropské komise C(2014) 462 dne 3. února 2014, jako evropská skupina regulačních orgánů pro oblast audiovizuálních mediálních služeb; jde o tzv. High level group (expertní skupinu), která má především poradní hlas a má poskytovat Komisi odborný vhled a pomoc ve všech oblastech, které se týkají audiovizuálních mediálních služeb, a napomáhat při zajišťování důsledného provádění regulačního rámce ve všech členských státech. Ve skupině jsou zastoupeni představitelé regulačních orgánů všech členských zemí EU.

Nově je ERGA již zakotvena přímo v revidované Směrnici o audiovizuálních mediálních službách, v článku 30b. Úkoly ERGA plynoucí přímo ze Směrnice jsou zejména poskytovat technické poradenství Komisi, provádět výměnu zkušeností, spolupracovat a poskytovat svým členům informace nezbytné pro uplatňování Směrnice a na žádost Komise vydávat stanoviska.

Plenární setkání ERGA se koná pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. V průběhu celého roku je pak práce ERGA rozdělena do pracovních skupin, které se souladu s ročním pracovním plánem věnují různým tématům. RRTV se pravidelně účastní jak plenárních jednání, tak i práce ve vybraných pracovních skupinách.

Oficiální webové stránky ERGA:
www.erga-online.eu

Ostatní materiály a analýzy ERGA můžete nalézt zde:
http://erga-online.eu/?page_id=14