EPRA

EPRA byla založena v roce 1995 jako reakce na potřebu intenzivnější spolupráce mezi evropskými regulátory. Členy EPRA je v současné době 53 národních regulátorů ze 47 evropských zemí. Se svými více jak dvacetiletými zkušenostmi a robustní sítí pracovních kontaktů patří k nejstarším a největším uskupením vysílacích regulátorů. Stálými pozorovateli v rámci této platformy jsou Evropská Komise (Ačkoli EPRA není přímou součástí struktur Evropské unie, velmi těsně spolu tyto dvě instituce spolupracují), Rada Evropy, Evropská Audiovizuální observatoř (poskytuje zázemí pro sekretariát EPRY, který je financován svými členy) a Kancelář stálého Zástupce pro svobodu médií Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Zasedání EPRA se konají dvakrát ročně v jednotlivých členských zemích. Česká republika byla hostitelskou zemí v květnu 2007. Poměrně vysoká frekvence setkání je reakcí na časté změny mediální legislativy, která se snaží udržet krok s rychlým technologickým vývojem, zejména nastupující digitalizací rozhlasového a televizního vysílání, jakož i s probíhajícím procesem konvergence médií. EPRA je neformálního charakteru, který se snaží povzbudit přímou a otevřenou výměnu názorů na otázky týkající se regulace médií. Je třeba však upozornit, že stanovy výslovně zakazují přijímání společných postojů nebo prohlášení.

EPRA je v současné Evropě nejvýznamnější základnou pro efektivní výměnu informací z oblasti regulace elektronických médií. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na činnosti EPRA intenzívně podílí. Spolupráce národních regulačních orgánů spočívá zejména v diskusi o praktických řešeních právních problémů, týkajících se výkladu a užití mediální legislativy. Konkrétním výsledkem spolupráce je například jednotný postup proti vysílatelům nelegálního obsahu. Význam členství RRTV v EPRA podstatně vzrostl v souvislosti se začleněním České republiky do EU a s pokračující globalizací elektronických médií.

Oficiální webové stránky EPRA:
www.epra.org