Středoevropské fórum regulátorů - CERF

CERF byl založen 10. prosince 2009 vybranými zeměmi evropského regionu Dohoda o spolupráci byla uzavřena mezi následujícími regulačními orgány: Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (Česká republika, www.rrtv.cz), Národní Komisí pro rozhlas a televizi (Maďarsko, http://nmhh.hu), Národní Radou pro vysílání (Polsko, www.krrit.gov.pl), Národní audiovizuální Radou (Rumunsko, www.cna.ro), Národním Úřadem pro vysílání Srbské republiky (Srbsko, www.rra.org.rs) a Radou pro vysílání a retransmisi Slovenské republiky (Slovensko, www.rada-rtv.sk). V červnu 2012 bylo vyhověno žádosti slovinského regulačního orgánu - Agentuře pro poštovní a elektronickou komunikaci (APEK, https://www.akos-rs.si/) - o přijetí za člena CERF. Slovinský regulační orgán se tak stal sedmým řádným členem Středoevropského fóra regulačních orgánů.

Dohoda o spolupráci vychází z dobré vůle partnerů a její eventuální neplnění nemá pro zúčastněné strany žádný právní dopad. Signatářům umožní nalézt správnou míru regulace, která ochrání veřejnost před škodlivým vlivem médií a zároveň nebude brzdit podnikatelské aktivity provozovatelů vysílání.

CERF pořádá jedno zasedání ročně na pozvání jednoho ze signatářů Dohody o spolupráci.

Oficiální webové stránky CERF:
cerfportal.org