Rozpočet Rady na rok 2024
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 3 700,00        
Výdaje celkem 72 045,73        
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 43 284,15        
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 756,26        
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 23 610,59        
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 630,04        
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 253,67        
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 658,00