Rozpočet Rady na rok 2023
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 3 500,00        
Výdaje celkem 74 917,73        
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 43 799,42        
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 730,88        
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 24 092,44        
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 804,20        
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 516,466        
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 958,00