Rozpočet Rady na rok 2022
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 5 500,00 5500 5500 4086,53 74,3
Výdaje celkem 66 475,41 67181,88 69536,12 67743,98 100,8
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 38 394,66 31914,89 38444,32 38330,67 98,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 632,91 1652,91 1657,91 1657,91 100,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 20 662,46 21162,69 20612,92 20607,92 97,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 977,40 13153,23 12967,41 12841,31 97,6
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 445,91 456,31 445,32 445,32 97,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 658 658 1334,41 1304,09 198,2