Rozpočet Rady na rok 2021
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 5 950,00 5 950,00 - 6781,54 113,98
Výdaje celkem 68 215,10 106236,85 115810,49 108304,23 101,95
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 38 394,66 39470,66 40699,34 40592,18 102,84
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 632,91 1632,91 1632,91 1632,91 100
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 20 662,46 20665,46 20011,14 20011,14 96,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 977,40 22946,33 22726,19 17468,34 76,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 445,91 445,91 432,88 432,88 97,08
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 900,00 900,00 1362,86 1016,49 112,94