Rozpočet Rady na rok 2020
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 050,00        
Výdaje celkem 67 310,01        
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 37 360,05        
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 602,91        
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 19 657,85        
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 627,70        
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 425,22        
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1100,00