Rozpočet Rady na rok 2019
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 050,00 6 050,00 6 050,00 5755,41 95,13
Výdaje celkem 68 154,79 68 154,79 69 905,08 63 894,84 93,75
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 36 650,49 36 650,49 37 584,74 35 794,51 97,66
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 570,16 1 570,16 1 570,16 1 481,63 94,36
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 19 012,24 19 012,24 19 012,24 19 012,24 100
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 461,17 12 461,17 12 461,17 11 624,39 93,28
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 411,65 411,65 411,65 411,65 100
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 900,00 900,00 900,00 336,38 37,38