Rozpočet Rady na rok 2018
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 550,00 6 550,00 - 8 446,07 128,95%
Výdaje celkem 64 916,23 64 416,23 65 091,67 62 964,82 97,75%
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 33 914,39 33 914,39 34 026,89 33 669,57 99,28%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 413,36 1 413,36 1 413,36 1 413,36 100,00%
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 18 820,94 18 820,94 18 820,94 18 820,94 100,00%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 530,89 11 530,89 11 530,89 11 202,48 97,15%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 404,69 404,69 404,69 404,69 100,00%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1 000,00 1 000,00 1 039,24 942,51 94,25%